Mgr. Jarmila Pátková

Úvodná stránka » Preklady

Preklady

Ponúkam Vám nielen kvalitné preklady francúzštiny a španielčiny, ale aj príjemný a rýchly servis.

Odborné preklady  • stavebníctvo, strojárstvo, výstavba,

  • ekonómia, bankovníctvo,

  • informačné technológie,

  • medicína, farmácia,

  • manuály, reklama,

  • právo, legislatíva...

Súdne overené preklady  • preklady vrátane súdneho overenia

  • dodatočné súdne overenie prekladov

  • notársky overené kópie dokumentov

Súdny preklad vyhotovuje prekladateľ, ktorý je na to poverený súdom v SR. Obsahuje pečiatku a je zviazaný stužkou. Vyžaduje sa zvyčajne na úradné účely.

Dokážem preklad vyhotoviť v krátkej dodacej lehote a spracovať ho na PC v akomkoľvek programe.

Podklady na preklad môžete doručiť e-mailom, faxom, poštou, kuriérom či osobne.

Kontakt: osobne, telefonicky alebo e-mailom.


« na začiatok | Kontakt: +421 903 388 362

December 21, 2006