Mgr. Jarmila Pátková

Úvodná stránka » Cenník a objednávanie služieb

Cenník a objednávanie služieb

Ceny prekladov a tlmočeniavychádzajú z odporúčaných sadziebslovenskej jednoty prekladateľov a tlmočníkov a upravujú podľa podmienok so zákazníkom.

Objednávka a prevzatie podkladov

Pri objemoch nad 10 strán cena dohodou. Skutočná cena sa stanoví dohodou so zákazníkom.

Všetky informácie obsiahnuté v prekladaných dokumentoch sú považované za prísne dôverné.

Minimum účtovania je jedna NORMOVANÁ STRANA = 1.800 úderov vrátane medzier (t.j. 30 riadkov po 60 úderov, kratšie riadky sa spočítajú a nadpisy a heslá sa počítajú ako celé riadky)

Dodanie

Bežný časový limit na jeden deň je do 8 strán, pri väčších objemoch ide o expresný preklad. Menšie texty som schopná vyhotoviť do 2 hodín.

Platba

Štandardný spôsob je prevod na účet alebo platba v hotovosti.

Pokiaľ zákazník odstúpi od objednávky písomného prekladu, je povinný uhradiť preukázateľne vzniknuté náklady na už zhotovenú časť prekladu, prípadne i celý preklad, pokiaľ je už práca hotová.

NEÚČTUJEM ŽIADNE PRÍPLATKY ZA ODBORNOSŤ. Ceny sú vrátane DPH 19 %

Kontakt: osobne, telefonicky alebo e-mailom.


« na začiatok | Kontakt: +421 903 388 362

December 21, 2004