Mgr. Jarmila Pátková

O nás

Poskytujem kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby v španielčine a francúzštine. Pôsobím na slovenskom trhu už deväť rokov a kvalitnými službami som si získala svojich stabilných klientov.

Tlmočenie a preklady od nás

Hlavnými znakmi úspechu sú kvalita, rýchlosť a schopnosť plniť a realizovať aj individuálne požiadavky klientov.

Všetky služby sú poskytujem na profesionálnej úrovni s dôrazom na rôzne špecializácie so snahou zabezpečiť významovú a gramatickú správnosť prekladu.

Preklady spracovávam a odovzdávam v ľubovoľnom textovom editore na diskete, faxom alebo e-mailom, kuriérom alebo na CD médiu.

Po štúdiu modernej neslovanskej filológie na FIFUK v Bratislave som absolvovala kurz tlmočníckeho servisu európskych inštitúcií. Za sebou mám aj postgraduálne štúdium právnického prekladu na Universitat Autónoma v Barcelone, Španielsku.

Vaše otázky a požiadavky rada zodpoviem e-mailom, telefonicky, ale aj osobne.

Verím, že medzi mojich spokojných klientov budete patriť aj Vy.
« na začiatok | Kontakt: +421 903 388 362

December 21, 2004